admin

Verkligheten med andlig vägledning.

Med andlig vägledning, så håller vi balansen i allt vi vet, och skapa gärna så alla får rimlig fred!

Och i bland innebär det att man måste bli förbannad och säga i från utav bara helvete!

Annars förbjuder man och trycker godtyckligt ner alla sina andra äkta instinktiva glada känslor och ni slutar tro på er själv.

Ilska är en naturlig grundintinkt och den ska ni försöka förstå er på, inte trycka ner, den är lika nyttig för alla andra att förstå er mer säkert med. Tro mej, de vet alltid när de gått för långt med mej.

Och det finns ingen hög eller låg i himlen, man får bli precis vad man ville eller åtog sej av eller åt andra att få bli, lite eller mycket mer medveten om i sina egna liv.

Gud gav mej en gammal Shamans namn tillbaka, det är ingen illusion det är ingen desillusion det är allt jämnt en verklighet för mej.

Gud är verkligheten i alltet Gud är god i allt vi är som blir ett när vi förstår allt tillsammans som en enda gemensamt hållen tanke av vördnad för allt liv.

Det finns människor som tror de får göra vad de vill utan återverkningar på andra friska människors liv, av ett enda skäl, de tror att allt livet är en illusion, de får svårt att komma vidare och förstör så svårt för oss andra som bara ville komma vidare och leva fredligare tillsammans. 

– Roachna –

Behöver du Andlig vägledning? Eller besök denna sida om andlig vägledning. Andlig utveckling 

Midsommar på Lindbacke 2016

Denna korta film gjorde jag på midsommar 2016. Jag älskar att använda en så kallad  brummare eller en vinare.